Njengezwe's System

Country Boogie

Dykarskryt

Att sitta på en illa komponerad dykbåt där människor är ihoppusslade enbart på grund av kommersiella motiv kan vara en påfrestning ibland! Dykarskryt är nämligen ett återkommande fenomen som lätt uppstår då man vill berätta om sina upplevelser från andra platser och dykningar. Därmed inte sagt att det är fel att dela med sig av upplevelser och erfarenheter men det handlar om attityden bakom dina ord. Skippa skrytet, var ödmjuk och inse att vi lever en ganska kort tid på vår jord och den lilla erfarenhet vi kan ha dragit på oss är egentligen minimal!