Njengezwe's System

Country Boogie

Rätt ställe för sopro

Nu som jag stannade till på parkeringen så tänkte jag var man skulle kunna förbättra på företaget eftersom vi skulle ha ett möte med ledningen all personal på företaget för att dom vill höra vad vi tycker skulle behövas gör något åt och det jag tänkte främst på är soporna. Detta för att det luktade så illa av dom samt att det skulle behövas en bättre ledning och genom att man fick chansen att säga detta så kunde säkert ledningen göra det som behövdes och det dom gjorde var att skaffa oss på företaget ett sophus som skillde oss för denna lukt och så mådde vi bättre på företaget samt att vi fick en renare miljö på företaget.